Daito Links
Daito
Daito
  Bedrijfsprofiel   Security   Recherche   Opleidingen   Risk Management   Nieuws   Contact  RISK MANAGEMENT
Onze diensten begeleiden opdrachtgevers in het reduceren van risico's waarmee zij (en personeel) beroepsmatig worden geconfronteerd. De oorsprong van deze risico's kunnen liggen in het karakter van security-, integriteit- geografische situering, politieke- of andere motieven, en vragen dus om specifieke aanpak en beheer. We werken dus nauw samen met onze opdrachtgevers om onbevoegde beïnvloeding van haar bedrijfsprocessen te kunnen voorkomen. DAITO bied gespecialiseerd advies aangaande organisatie- en security gerelateerde uitdagingen. Waarbij maatwerk en pragmatisme centraal staan met een focus op vooruitgang en continuïteit. Advies en oplossingen zullen worden samengesteld om de effecten van veiligheidsproblemen te minimaliseren en de inzet van uw bedrijfsprocessen te waarborgen. Het uitvoeren van audits zal inzicht geven in de sterke en zwakke punten van een organisatie. 

                                                                                                                            
  Risk Management & Business Continuity                                     

■  Risk Assessments 

  Security Audits

  Development Local Security Staff


  Risk Management & Business Continuity
In onze huidige en ingewikkelde economie worden organisaties geconfronteerd met tal van risico's en uitdagingen, variërend van terrorisme, economische crisis, sociale instabiliteit, lokale- politieke- en grensoverschrijdende spanningen. Dit gaat samen met een groei van kwaadaardig activisme. Wij stellen onze relaties en opdrachtgevers dan ook in staat om voldoende weerstand te kunnen bieden aan deze dreigingen door een veerkrachtig risicomanagement te implementeren.

   Risk Assessments
Daito levert meetbare verbeteringen in de beveiligingsbehoefte van onze opdrachtgevers. Onze veiligheidsbeoordelingen voldoen immers altijd aan de internationale standaard en weerspiegelt onze ervaring op haar vele terreinen.

   Security Audits
Uw bedrijfsprocessen zijn vatbaar voor onbevoegde beinvloeding. Door een blijvend herzieningsproces van de risico's daarin, zorgen wij ervoor dat de procedures en managementsystemen eveneens blijvend worden geëvalueerd in de behoefte van onze opdrachtgevers. Hierdoor zijn we in staat om de risico's te beperken tot een minimum zodat bedrijfsvoering kan continueren.

   Development of local security staff
Daito werkt 'hostile environments' nauw samen met de lokale beveiligers of neemt haar met zorg geselecteerde protection officers mee, naar gelang het risico of behoefte. Wij ontwikkelen dan meteen de eerste veiligheidsrichtlijnen, van toepassing op het onderhavige gebied. Een combinatie daarvan levert meestal de hoogst mogelijke graad van beveiliging op doordat internationale normen worden versmolten met essentieel lokale inzicht. 
 
 
Daito
Home Contact Print Disclaimer Links Ontwerp en ontwikkeling: Avant Internet BV Dordrecht